Czarnobylska Strefa Zamknięta, część 1

Czarnobylska Strefa Zamknięta, część 1

Miejsce, które w wielu osobach wzbudza strach i niepokój – zapraszam na podróż po Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia podczas której odwiedzimy zarówno te bardziej znane miejsca jak elektrownia i miasto Prypeć, ale również te do których rzadko zaglądają eksploratorzy czyli wioski takie jak
„Teremsi” czy „Czapajewka”…

(więcej…)